• RD6
  Plocha: 968 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová

 • RD7
  Plocha: 807 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, splašková kanalizace, vodovod, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD9
  Plocha: 1 122 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD12
  Plocha: 920 m2
  Typ pozemku: rovinatý