• RD1
  Plocha: 814 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: v přípravě
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická

 • RD2
  Plocha: 918 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická

 • RD3
  Plocha: 1 139 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická

 • RD4
  Plocha: 1 057 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jihozápad
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Venušina+společná cesta o velikosti 172 m2
 • RD5
  Plocha: 973 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý až rovinatý na jihozápad
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: v přípravě

 • RD8
  Plocha: 1 181 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: v přípravě

 • RD10
  Plocha: 1 156 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: v přípravě
 • RD11
  Plocha: 884 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, NN, splašková kanalizace
  Příjezdová komunikace: v přípravě

 • RD13
  Plocha: 1 393 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: v přípravě

 • RD14
  Plocha: 2 707 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: v přípravě