Přehled pozemků

 • RD1
  Plocha: 814 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: v přípravě
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická • RD2
  Plocha: 918 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická • RD3
  Plocha: 1 139 m2
  Typ pozemku: svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Blanická • RD4
  Plocha: 1 057 m2
  Typ pozemku: svažitý na jihozápad
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Venušina • RD5
  Plocha: 973 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý až rovinatý na jihozápad
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Venušina a Blanická • RD6
  Plocha: 968 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová

 • RD7
  Plocha: 807 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, splašková kanalizace, vodovod, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD8
  Plocha: 1 181 m2
  Typ pozemku: mírně svažitý na jih
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD9
  Plocha: 1 122 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD10
  Plocha: 1 156 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová


 • RD11
  Plocha: 884 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, NN, splašková kanalizace
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace s názvem Nová • RD12
  Plocha: 920 m2
  Typ pozemku: rovinatý

 • RD13
  Plocha: 1 393 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: nově vybudovaná městská komunikace - s názvem Nová • RD14
  Plocha: 2 707 m2
  Typ pozemku: rovinatý
  Inženýrské sítě: plyn, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN
  Příjezdová komunikace: ulice Nová
Koordinační
situace

Koordinační situace

Plán koordinační situace
si můžete
stáhnout v PDF.


Náhled do
katastrální mapy

katastrální mapa

Online katastrální mapa na serveru
Státní správy zeměměřictví a katastru.


Výňatek z ÚP
Jablonce nad Nisou

Územní plán

Výňatek z ÚP si můžete
stáhnout v PDF.
Pozemky jsou určené jako
BM 2.36 a BM 2.37.


Zastavovací studie
Vrkoslavice

overovaci-studie-nahled

Zastavovací studii
si můžete
stáhnout v PDF.